< Cofnij

Ostatnie pożegnanie


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 października 2023 r. zmarł

śp. prof. zw. dr hab. n. farm. Witold Seńczuk,

wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 1971-1972 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, a w latach 1972-1981 Prorektora AM. Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym członek honorowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń farmaceutów.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godz. 9.30 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.


Dziekan
i społeczność Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu