< Cofnij

Organizacja procesu kształcenia na Wydziale

Po konsultacjach ze Studentami, poniżej przedstawiamy aktualizację tymczasowej organizacji procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym w semestrze zimowym.

W związku z aktualnym stanem epidemicznym oraz objęciem czerwoną strefą  miasta Poznania, w celu umożliwienia Studentom zdobycia umiejętności praktycznych oraz terminowego ukończenia studiów, od dnia 19 października br. do odwołania, zajęcia dydaktyczne na Wydziale Farmaceutycznym realizowane będą w następujący sposób.

  1. Wszystkie wykłady, seminaria i fakultety, niezależnie od wcześniej uzyskanej zgody na zajęcia z bezpośrednim udziałem studentów, będą odbywały się w trybie zdalnym
  2. Ćwiczenia praktyczne, poza wymienionymi w punkcie 3, także będą realizowane w formie zdalnej.
  3. Ćwiczenia realizowane z bezpośrednim udziałem studentów:

Kierunek Farmacja:

V rok         Opieka farmaceutyczna (zajęcia hybrydowe), TPL III (zajęcia hybrydowe)

IV rok        TPL II (zajęcia hybrydowe)

III rok        TPL I (zajęcia hybrydowe)

Kierunek Analityka medyczna:

V rok      Diagnostyka laboratoryjna (zajęcia hybrydowe), Propedeutyka medycyny, Praktyczna nauka zawodu

IV rok         Mykologia, Genetyka medyczna, Diagnostyka izotopowa

III rok         Analityka ogólna i techniki pobierania materiału biologicznego, Diagnostyka mikrobiologiczna; Chemia kliniczna

Kierunek Analityka kryminalistyczna i sądowa:

III rok         Analiza ksenobiotyków w materiale biologicznym, Toksykologia ksenobiotyków

II rok    Zatrucia roślinami i lekami roślinnymi (zajęcia hybrydowe); Antropologia sądowa (zajęcia hybrydowe), Podstawy genetyki

Kierunek Inżynieria farmaceutyczna

III rok        Chemia i analiza farmaceutyczna, Technologia postaci leku, Technologia leku roślinnego i kosmetyków

Kierunek Kosmetologia – studia pierwszego stopnia

III rok        Doraźna pomoc przedmedyczna, Elementy podologii, Kosmetologia praktyczna

II rok         Kosmetologia upiększająca, Receptura kosmetyczna

I rok          Kosmetologia pielęgnacyjna (zajęcia hybrydowe)

Kierunek Kosmetologia – studia drugiego stopnia, niestacjonarne

II rok         Zaawansowane techniki w kosmetologii (zajęcia hybrydowe); Chemiczne i fizyczne metody badania kosmetyków (zajęcia hybrydowe); Receptura kosmetyków (Zajęcia hybrydowe)

Uprzejmie przypominamy, że wszystkie zajęcia (z wyłączeniem zajęć e-learningowych) muszą odbywać się w czasie rzeczywistym.

Zajęcia hybrydowe umożliwiają prowadzenie zajęć w trybie zdalnym i z  udziałem bezpośrednim studentów. Osoby odpowiedzialne za tego typu zajęcia uprzejmie proszę o wcześniejsze poinformowanie Studentów o wybranej formie realizacji zajęć.

W przypadku realizacji ćwiczeń w formie zdalnej, proszę osoby prowadzące przedmiot o założenie nowego zespołu na platformie MS TEAMS i zaproszenie do niego Studentów.

                                                                 

                                        Dziekan

                        Wydziału Farmaceutycznego

                        /-/Prof. dr hab. Anna Jelińska