< Cofnij

Organizacja kształcenia i r. akad. 2020/21

 

Szanowni Państwo,

Kierownicy Jednostek, w których realizowane są zajęcia dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego,

Drodzy Studenci,

 

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 8/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/21,

uprzejmie informuję, że:

Uprzejmie proszę o przygotowanie i zamieszczenie na stronie Jednostki informacji
o prowadzonych zajęciach i sposobie ich realizacji.

Pragnę także przypomnieć, że zachowują moc Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/21, w tym wszelkie wytyczne dotyczące przestrzegania zasad zmniejszających ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2.

 

                                                                                                                              Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                              Prof. dr hab. Anna Jelińska

                                                                                                              DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO