< Cofnij

Organizacja dydaktyki - wznowienie zajęć praktycznych

Szanowni Państwo,

Kierownicy Jednostek, w których realizowane
są zajęcia dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego,

Drodzy Studenci, 

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 grudnia, uprzejmie informuję, że w dniach 4 - 8 stycznia 2021 roku, wszystkie zajęcia przewidziane planem studiów będą realizowane zdalnie.

Zajęcia na I roku studiów na kierunku kosmetologia studia drugiego stopnia w dniach 9-10 stycznia 2021r. będą realizowane z bezpośrednim udziałem Studentów, ponieważ obejmują ćwiczenia. Natomiast na II roku studiów na kierunku kosmetologia studia drugiego stopnia zajęcia odbędą się zdalnie, gdyż w tych dniach są przewidziane tylko wykłady i seminaria.

Od 11 stycznia 2021 roku wszystkie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne  (ćwiczenia), na wszystkich kierunkach na Wydziale Farmaceutycznym, będą odbywały się z bezpośrednim udziałem Studentów.

Uprzejmie proszę o przygotowanie i zamieszczenie na stronie Jednostki informacji o zajęciach praktycznych i sposobie ich realizacji. Co do zasady, wszystkie zajęcia będą realizowane w sposób hybrydowy, co daje nam możliwość prowadzenia także wybranych zajęć zdalnie, w zależności od specyfiki przedmiotu czy wielkości sali, oraz w przypadku konieczności wyłączenia grupy z powodu zakażenia bądź kontaktu z osobami zakażonymi.

Wykłady, seminaria i fakultety realizowane będą nadal zdalnie, chyba, że uzyskano zgodę na ich realizację z bezpośrednim udziałem Studentów.

Pragnę także przypomnieć o konieczności zapewnienia warunków realizacji zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego.                                                                            

 

                                                                                         Dziekan

                                                                       Wydziału Farmaceutycznego

                                                                       /-/Prof. dr hab. Anna Jelińska