< Cofnij

Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN (projekt OPUS) w ramach studiów doktoranckich

Stypendia związane są z wykonaniem projektu NCN OPUS pt. "Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5"

Zadania stypendystów obejmą m.in.: 1) Syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej 2) Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi 3) Opiekę nad studentami współrealizującymi projekt 4) Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji Realizacja projektu zakłada możliwość odbywania krótkich staży zagranicznych (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których stypendysta będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna).

Więcej informacji

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 lipiec 2017