< Cofnij

Obsługa studentów w Biurze Obsługi Dziekana

Bezpośredni kontakt studentów z Biurem Obsługi Dziekana (dawniejszym Dziekanatem) ogranicza się do niezbędnego minimum (preferowany tryb on-line); w razie potrzeby kontaktu osobistego proszę o umawianie (telefonicznie, mailowo) spotkań indywidualnych. Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 11,00 - 15,00 (pokój nr D236).

Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.