< Cofnij

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2016

Uprzejmie przypominamy o możliwości składania wniosków o Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2016, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nagród (uchwała Senatu z regulaminem oraz wzór wniosku), w terminie do dnia 30 września br.