< Cofnij

Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za 2018 r.

 

Ministerstwo Zdrowia, jak co roku, ogłosiło nabór wniosków o przyznanie Nagród Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/nagrody-ministra-zdrowia-dla-nauczycieli-akademickich). W tym roku nagrody będą przyznawane za osiągnięcia uzyskane w 2018 r. w pięciu (a nie jak dotąd czterech) kategoriach: (1) indywidualna nagroda naukowa, (2) indywidualna nagroda dydaktyczna, (3) indywidualna nagroda organizacyjna, (4) indywidualna nagroda za całokształt dorobku, (5) zespołowa nagroda dydaktyczna.

Stosowne wzory wniosków są dostępne na ww. stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Wypełnione wnioski proszę składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami do dnia 15 marca 2019 r. W dalszym etapie wnioski przejdą stosowne weryfikacje na poziomie Senackich Komisji, a w dniu 20 marca 2019 r. wejdą pod obrady Senatu UMP. Zgodnie z regulaminem ww. Nagród, Rektor danej uczelni może złożyć do Ministerstwa Zdrowia nie więcej niż jeden wniosek w danej kategorii.

Jednocześnie informujemy, że nadal trwają prace w Kancelarii Premiera RP nad przygotowaniem nowego rozporządzenia na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będzie regulować tryb i zasady przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe. Zgodnie z informacją Kancelarii Premiera nowe rozporządzenie zostanie niezwłocznie po podpisaniu przez Premiera opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z powyższym, na chwilę obecną nie możemy podać terminu składania tych wniosków.