< Cofnij

"Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla"

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2021 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. "Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla" ustanowionych w 1999 r. Na jesiennym Zebraniu Plenarnym Wydziału zostaną rozpatrzone wnioski zgłoszonych kandydatur do Lauru.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia dla studentów, do których należy dołączyć pełny tekst pracy wraz z opinią wnioskodawcy, mogą zgłaszać do Wydziału Nauk Medycznych PAN:

- rektorzy szkół wyższych,
- członkowie Wydziału nauk Medycznych PAN,
- Komitety naukowe współpracujące z Wydziałem,
- dyrektorzy instytutów naukowych związanych z Wydziałem.

Wszystkie wnioski będą opiniowane przez Komisję Nagród Wydziału Nauk Medycznych PAN, a następnie poddane głosowaniu na Zebraniu Plenarnym Wydziału.

REGULAMIN , WNIOSEK

Wnioski proszę przekazać w wersji papierowej (Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań) i elektronicznej (bodwf@ump.edu.pl)  do dnia 10 maja 2021.