< Cofnij

IV Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej"

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Konwencja Szkoły przewiduje wykłady teoretyczne oraz komunikaty ustne przedstawicieli zespołów badawczych prowadzących najważniejsze, kierunkowe prace w poszukiwaniu nowych substancji leczniczych oraz prezentacje posterowe.
Celem Sympozjum jest rozwój i kształcenie kadry naukowej zgodne z aktualnym stanem wiedzy, inspirowanie do poszukiwania nowych kierunków rozwoju w dziedzinie chemii medycznej, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji i nawiązania kontaktów, stanowiących podstawę do współpracy naukowej i badawczej.