< Cofnij

Dzień rektorski - 15 listopada 2019 r.

Na podstawie zarządzenia nr 78/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustalenia Dnia Rektorskiego, dzień 15 listopada 2019 roku, w związku z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia Wydziału Farmaceutycznego, ustala się Dniem Rektorskim dla: nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi, zatrudnionych w katedrach, zakładach, Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego oraz dla studentów Wydziału Farmaceutycznego.