< Cofnij

6 – MIESIĘCZNA PRAKTYKA ZAWODOWA W APTECE 2020/2021


INFORMACJE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW
W ZAKRESIE 6 – MIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W APTECE
dla Studentów VI roku Wydziału Farmaceutycznego – kierunek farmacja
ROK AKADEMICKI 2020 / 2021

Informacje dotyczące sposobu realizacji 6 – miesięcznej praktyki zawodowej w aptece:

Ponadto zaleca się zapoznanie z innymi obowiązującymi aktami prawnymi:

Wymagane dokumenty do odesłania w celu terminowego rozpoczęcia praktyki zawodowej:

Wymagane dokumenty do odesłania w celu zaliczenia praktyki zawodowej:

Dokumenty należy przesłać na adres:

Uczelniane Centrum Obsługi Studenta
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań, (z dopiskiem: STAŻ FARMACJA)


- kontakt mailowy - mgr Agnieszka Mikut amikut@ump.edu.pl

Do pobrania