< Cofnij

6 – MIESIĘCZNA PRAKTYKA ZAWODOWA W APTECE 2020/2021


INFORMACJE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW
W ZAKRESIE 6 – MIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W APTECE
dla Studentów VI roku Wydziału Farmaceutycznego – kierunek farmacja
ROK AKADEMICKI 2020 / 2021

Informacje dotyczące sposobu realizacji 6 – miesięcznej praktyki zawodowej w aptece:

Ponadto zaleca się zapoznanie z innymi obowiązującymi aktami prawnymi:

Wymagane dokumenty do odesłania w celu terminowego rozpoczęcia praktyki zawodowej:

Dokumenty należy przesłać do dnia 28 sierpnia 2020r. na adres:

Katedra Technologii Postaci Leku
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań, (z dopiskiem: STAŻ 2020)

/tylko w wyjątkowych przypadkach możliwość dostarczenia dokumentów do dnia 04 września 2020 r., po wcześniejszym powiadomieniu o opóźnieniu:
- mail’em (mgr Paulina Ciesielska pciesielska@ump.edu.pl)/

Do pobrania