Aktualności

"Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla"

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2017 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. "Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla"

Program „Aktywny samorząd”

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 możliwe jest uzyskanie ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowania do kosztów nauki przez niepełnosprawne osoby uczące się w szkołach wyższych.

Archiwum

Kategorie